24 May ULOGA CIVILNOG SEKTORA U VANREDNOJ SITUACIJI ZBOG POPLAVA KLJUČNA I KRITIČNA

Uloga nevladinih organizacija (NVO) u vanrednim situacijama poput ove je ključna, kako za procenu potreba tako i za kasniju sanaciju posledica, slažu se zvaničnici Delegacije EU u Srbiji i tima EU za civilnu zaštitu.

image1

“S obzirom na to da sam učestvovao u mnogobrojnim misijama, kako državnim tako i međunarodnim, smatram da je uloga NVO ključna i kritična i njihovo učešće u svakoj intervenciji je od izuzetne vrednosti”, rekao je šef tima EU za civilnu zaštitu (EUCPT) Teri Veb.

“Međunarodne NVO, a naročito one lokalne, razumeju dinamiku zajednice, razumeju kako funkcioniše realizacija, razumeju sve one svari koje stranci poput mene ne razumeju: stoga je njihova uloga ključna i jedna od najvažnijih”, rekao je Veb.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport je rekao da civilne organizacije imaju “ogromno iskustvo, stečeno poslednjih godina u čitavom nizu oblasti … koje sada može biti iskorišćeno”. On je pohvalio rad civilnog sektora u prethodnim danima i pozvao NVO da nastave sa učešćem u proceni potreba nakon poplava.

image11

“Mi zaista vidimo ulogu civilnog društva kao ključnu i osnovnu, kako za procenu potreba, tako i u naporima za sanaciju, jer to očigledno mora biti proizvod zajedničkog napora svih učesnika – vlasti, civilnog društva i međunarodnih partnera”, rekao je šef operacija u Delegaciji EU u Srbiji Martin Kern.

Pristup EU je da radi sa nacionalnim vlastima, rekao je Kern, savetujući organizacije civilnog društva da “udruže snage sa vlastima i da sa njima koordiniraju, kako bi ustanovile na kom polju mogu dati najveći doprinos i pomoći u proceni potreba, kao i kasnije u radu na sanaciji i rekonstrukciji”.

Izvor: europa.rs

No Comments

Post A Comment