19 May SWEDISH: NÖDHJÄLP – ÖVERSVÄMNINGAR I SERBIEN 2014

Kära vänner,

I det här ögonblicket är Serbien drabbad av de värsta översvämningarna i landets historia. Tiotusentals människor har förlorat sina hem och är placerade i kollektiva centra runt om i landet. Skador på privat egendom och infrastruktur är enorma.

RAZROVAN PUT

Civila samhällsorganisationer koordinerar sina aktiviteter med avsikt till att hjälpa de utsatta medborgarna. Krisenhet ”Förenade medborgare för Serbien” som koordinerar de civila samhällsorganisationerna kommer att larma alla sina internationella civila samhällens nätverk, internationella organisationer och donatorer och be om hjälp för medborgare i Serbien.

Enheten börjar omgående med förberedelserna för aktiviteter som kommer att vara genomförda efter att vattnet har dragit sig tillbaka från de översvämmade områdena, när hela landet kommer att vara i behov av väsentlig hjälp för att kunna övervinna konsekvenserna av översvämningarna samt att ge stöd till alla som har förlorat sin egendom. Vi inbjuder er att tillsammans med oss planera och genomföra dessa åtgärder.

Vi ber er vänligen att hjälpa de serbiska medborgarna på vilket sätt som helst som ni kan. Alla typer av hjälp är välkomna.

Om ni kan tillhandahålla ekonomiskt bistånd har den serbiska regeringen öppnat ett särskilt konto om vilket kan ni hitta all information (betalningsinstruktioner) på följande länk:http://www.srbija.gov.rs/pages/popupimage_popup.php?id=209921.

10291164_256941934489478_4613303313449915502_n1

Om ni vill erbjuda någon annan form av bistånd kontakta oss vänligen på:

FB: www.facebook.com/Udruzeni
Twitter: www.twitter.com/Udruzeni, #udruzeni, @Udruzeni
E-mail: udruzeni@gradjanske.org

Telefonnummer för information och hjälp:

+381 11 3398637
+381 11 3398939
+381 11 3398360

Med vänliga hälsningar,

Medborgarinitiativ

Krisenhet av Medborgare förenade för Serbien

No Comments

Post A Comment