06 Jun Razgovor na temu #DaniPosle sa predstavnicima OCD

Tokom poplava koje su zadesile Srbiju, u kancelarijama Građanskih incijativa je od 17. maja, radio krizni štab „Udruženi građani za Srbiju“ od 9 do 21 časova.

Definisali smo svoje zadatke kao reakciju na trenutne probleme tokom poplava. U tom periodu mnoge organizacije civilnog društva širom Srbije su dale veliki doprinos kroz samostalno, ali i umreženo delovanje.

U narednom periodu nas očekuje postavljanje osnova za dalje delovanje u danima posle poplava. Naš cilj je da uspostavljena mreža organizacija nastavi sa koordinacijom, međusobnom komunikacijom i delovanjem u periodu koji sledi.

U skladu sa tim, organizovaćemo sastanake sa predstavnicima OCD sa kojima ćemo razgovarati na temu #DaniPosle, u pet gradova u Srbiji: Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Šapcu i Požegi.

Na sastancima će učestvovati sve relevantne OCD iz pomenutih gradova i susednih mesta pogođenih poplavama, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Na sastanku će biti reči i o komunikaciji OCD sa lokalnim samoupravama, kao i svim potrebama, resursima i planovima OCD u post-poplavnom periodu.

„Udruženi“ će u narednom periodu kroz umreženu akciju nastaviti da nude resurse u vidu koordinacije, komunikacije, ekspertize i malih grantova.

No Comments

Post A Comment