20 May OCD za dane posle – Udruženi građani za Srbiju

10296486_256902647826740_546534065947853734_o1-1024x378

U Građanskim inicijativama, Nikole Pašića 9/9 (II sprat), osnovan je krizni štab koji je na raspolaganju svim organizacijama civilnog društva za aktivnosti usmerene na pomoć građanima Srbije tokom i nakon poplava. Dežurstva u kriznom štabu se organizuju svakog dana u periodu od 9h do 21h, dok je tim volontera i aktivista na društvenim mrežama aktivan 24 sata dnevno i smešten u prostorijama Fondacije Dokukino, Brankova 16.

Krizni štab je otpočeo sa pripremama za period nakon povlačenja vode, kada će ugroženom stanovništvu biti potrebna podrška i ogromna pomoć za saniranje svih posledica poplava. Zato smo započeli izradu detaljne mape ugroženih područja i analizu potreba stanovništva u procesu saniranja štete.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva da nam se pridruže u planiranju i sprovođenju mera podrške državnim organima i ugroženom stanovništvu u periodu nakon povlačenja vode u korita.

Molimo sve zainteresovane i aktivne OCD da nam pošalju informacije o:

  1. kontakt osobi koja koordinira aktivnosti podrške ugroženima od poplava
  2. vrstama pomoći koju nude i/ili im je potrebna
  3. naseljenim mestima koja su pretrpela bilo koju vrstu štete – naziv grada, opštine, sela, opis stanja sa terena, kao i vrstu pomoći koja je najpotrebnija (volontori, stručnjaci, mehanizacija, oprema, hrana, voda, odeća, obuća, itd.)
  4. o volonterima i stručnjacima koji će biti na raspolaganju za angažovanje u aktivnostima koje slede nakon povlačenja vode

Informacije možete direktno uneti preko obrasca

http://dkq.me/OCDzaDanPosle

Krizni štab je već alarmirao i animirao sve svoje međunarodne mreže civilnog društva, međunarodne organizacija kao i donatore radi prikupljanja pomoći građanima Srbije. Takodje, apel za pomoć je preveden na više od 20 jezika i može se preuzeti na web straniwww.udruzeni.org. Svi naši resursi su na raspolaganju svima koji su aktivni u prikupljanju pomoći ili organizaciji volontera.

Na Facebooku i Twitteru su pokrenuti nalozi „Udruženi građani za Srbiju”. U Srbiji je registrovano preko 22 hiljade udruženja sa nekoliko desetina hiljada aktivista, zaposlenih i podržavalaca.

www.udruzeni.org

FB: www.facebook.com/Udruzeni

Twitter: www.twitter.com/Udruzeni, #udruzeni, @Udruzeni

E-mail: udruzeni@gradjanske.org

Telefoni za informacije i podršku:

011 3398637
011 3398939
011 3398360

Tim kriznog štaba Udruženi građani za Srbiju

No Comments

Post A Comment