28 May [NAJAVA] Predstavljanje Mape aktivnosti civilnog društva tokom i nakon poplava

Beograd, 28.maj 2015. godine – Građanske inicijative Vas pozivaju da prisustvujete predstavljanju Mape aktivnosti civilnog društva tokom i nakon poplava koju je izrađena uz podršku Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Predstavljanje Mape će se održati u četvrtak, 28. maja sa početkom u 13.30 časova u Biblioteci Kuće ljudskih prava i demokratije, Beograd, Kneza Miloša 4.

Prezentaciju organizujemo u okviru obeležavanja godinu dana od katastrofalnih poplava koje su u maju 2014. godine pogodile Srbiju. Imajući u vidu obim i značaj aktivnosti koje su tokom i nakon kritičnog perioda, spovodile organizacije civilnog društva, na ovom prilikom želimo i da razmenimo iskustva i eventualne naučene lekcije.

Poseban akcenat stavićemo na vidljivost aktivnosti civilnog sektora, kako prema građanima, tako i prema institucijama i organima vlasti, a u cilju boljeg prepoznavanja svih resursa u zajednicama u potencijalno sličnim budućim situacijama.

No Comments

Post A Comment