16 Sep Izveštaj o proceni potreba nastalih usled poplava u maju 2014.

Organizacije civilnog društva, okupljene u ad-hoc pokretu Udruženi za Srbiju istražile su potrebe opština i gradova u Srbiji nastale kao posledice poplava u maju 2014. Cilj istraživanja bio je da proceni reakciju sistema državne uprave i lokalnih samouprava na ekstremne događaje poput poplava. Prikupljene su informacije o radu državnih organa na proceni štete, koordinaciji između različitih nivoa vlasti i odnosu prema posebno ugroženim grupama. Analizirana je i politika pomoći ugroženima, pre svega kroz istraživanje kolektivnih centara.

Izveštaj sadrži informacije sakupljene do kraja avgusta 2014. godine i možete ga preuzeti ovde.

No Comments

Post A Comment