12 Jun Deca u kolektivnom smeštaju

mods

Prenosimo saopštenje Mreže organizacija za decu Srbije – MODS vezano za nejednako dobrog odnosa i uslova smeštaja dece iz poplavljenih područja:

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS pozdravlja sve napore nadležnih institucija i mnogih volontera koji su se angažovali na pružanju pomoći stanovnicima pogođenim poplavama. Vidno je da su učinjeni mnogi napori kako bi se velikom broju ljudi u vrlo kratkom vremenu obezbedio nužni smeštaj i zaštita, i kako bi se život što pre vratio normalnim tokovima.

U ovom trenutku međutim, nameću se novi izazovi kako ugrožene porodice i deca ne bi bili izloženi dodatnoj traumatizaciji. MODS u tom smislu izražava zabrinutost zbog uslova u nekim kolektivnim smeštajima u kojima se i danas nalazi veliki broj ljudi i dece. U kolektivnom centru na Beogradskom sajmu i dalje boravi oko 350 ljudi, od toga oko 70 dece. Od početka smeštaja do danas su im obezbeđeni samo suvi obroci koji su za veliki broj dece, koja tamo borave već više od tri nedelje, daleko od adekvatne ishrane. Uvođenje bar jednog kuvanog obroka dnevno bi predstavljalo značajno unapređenje.

Drugi razlog za zabrinutost je ubrzano raseljavanje ljudi i dece iz prihvatnih/kolektivnih centara u Beogradu i njihovo premeštanje u često neuslovne objekte. Iako obezbeđivanje i ovog smeštaja zahteva značajan napor nadležnih institucija, izbor objekata u kojima će boraviti deca mora biti vršen sa više pažnje i odgovornosti prema njihovom fizičkom i psihičkom zdravlju. Primeri ovakvih neuslovnih objekata su barake u Krnjači, prostor stare kasarne u Obrenovcu i barake u Makišu gde je smešten i značajan broj porodica sa malom decom. Neadekvatan smeštaj i nehigijenski uslovi u kojima se deca nalaze ugrožavaju njihov život, zdravlje i pravilan razvoj.

Apelujemo na nadležne državne organe da posebnu pažnju obrate pitanju jednakog tretmana svih ugroženih. Pozivamo ih da bez bez diskiriminacije i poštujući jednaka prava svakog deteta obezbede jednake uslove, kako bi svako dete moglo da nastavi da živi u zdravom i bezbednom okruženju.

Kako bi se smanjila neizvesnost kod onih kojima je potrebna podrška, a posebno onih koji se nalaze u prihvatnim centrima, pozivamo Grad Beograd i lokalne samouprave da objave ko je imenovan i zadužen za koordinaciju, planiranje i pružanje podrške porodicama koje su poplavljene, kao i ko donosi odluke o smeštaju ugrožene dece iz Obrenovca?

U kriznom periodu pokazana je solidarnost i humanost svih građana i građanki. Verujemo da će se na isti način solidarnost i humanost pokazati i u narednom periodu obnove poplavljenih područja, naročito u podršci građanima koji su pogođeni poplavama, na jednak način i bez diskriminacije.

Mreža organizacija za decu Srbije – MODS apeluje na državne organe, organe lokalne samouprave, organizacije i institucije da u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu, u nedavnim poplavama koje su pogodile Srbiju, poštuju naročito principe Konvencije o pravima deteta, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Zakon o zabrani diskriminacije. Verujemo da je od izuzetne važnosti da očuvamo temeljne vrednosti društva bazirane na poštovanju prava deteta, ljudskih i manjinskih prava.

No Comments

Post A Comment