Infografici

22 May Donacije do 21. 05. 2014.

Naše kolege iz Catalyst Balkans sa timom volontera rade na prikupljanju informacija o donacijama i privatnoj filantropiji u pogledu prikupljanja pomoći za oštećene u poplavama. Informacija o donacijama ne obuhvataju sredstva koja prikupljaju Crveni krst i Vlada Republike Srbije. Podaci će se redovno ažurirati, a preseci...

Read More