24 May Aktivnosti udruženja građana

10384143_256894747827530_5236666854449246182_n1

AEGEE Beograd

Dali novac za hranu i pelene; organizovali prikupljanje novca sa svojom alumni mrežom.

ApsArt Centar za pozorišna istraživanja

Nudi pomoć/podršku kroz dramske, razvojne, kreativne radionice sa decom i mladima (3 god – 30 god), po uzrasnim grupama.

Asocijacija studenata Državnog univerziteta Novi Pazar

Organizovali sakupljanje pomoći za slanje u ugrožena područja.

Asocijacija za alternativno porodicno staranje o deci – FAMILIA

Priključili se pružanju psiho-socijalne pomoći žrtvama poplava.

Bečejsko udruženje mladih BUM

Sakupljaju pomoć u kancelariji, rade u koordinaciji sa Crvenim krstom.

Caritas Srbije

Sakupljaju i distribuiraju materijal za kojim postoji potreba (odeća, hrana, higijenski materijal); volonteri su angažovani  u Valjevu i Šapcu;  sakupljaju sredstva za pomoć stanovništvu nakon poplava i  sa svojom mrežom (u Srbiji i Evropi) je od početka uključen u akciju prikupljanja i pružanja pomoći nastradalima i ugroženima od poplava.  Zainteresovani za saradnju i koordinaciju aktivnosti u periodu nakon povlačenja poplava.

Centar E8

Sakupljaju pomoć i isporučuju Crvenom krstu i kolektivnom centru; ustupaju volontere, prostor, podršku u organizaciji i komunikaciji.

Centar za Orijentaciju Društva – COD

Rade na pružanju pomoći evakuisanim osobama sa invaliditetom.

Centar za integraciju mladih CIM

Rade sa decom iz romskih naselja u Beogradu koja nisu direktno pogođena poplavama, već kišama. U stalnoj su komunikaciji i koordiniraju aktivnosti sa sa školama u koje idu ova deca .

Civilni info Centar Niš

Pokrenut od strane 5 OCD –  Proaktiv, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Otvoreni klub, Medija centar- zajedno sa Južnim vestima kako bi se bolje koordinisalo informacijama od velikog interesa za javnost; objavljuje i redovno ažurira lokacije i radno vreme punktova za prikupljanje humanitarne pomoći u Nišu, kao i spisak stvari koje su prioritet za doniranje;  sve informacije koje su važne za prikupljanje pomoći u Nišu za ugrožene u poplavama objedinjene su u posebnoj info-sekciji na sajtu Južnih vesti; na toj strani se nalazi i onlajn prijava za volontere koji će biti raspoređivani po punktovima.

Društvo prijatelja dece Bečeja

U koordinaciji sa lokalnom KZM i Organizacijom “BUM” iz Bečeja skupljaju pomoć (uglavnom garderobu) za ugrožene .

Edukativni centar Roma, Subotica

Prikupljanje humanitarne pomoći u koordinaciji sa Crvenim krstom, prikupljanje informacija o problemima sa kojima se zbog poplava suočavaju Romi.

Humanitarna grupa “Aurora”

Sakupili pomoć u hrani i higijeni, ćebad, peškiri, odeću.

JAZAS Kragujevac

Prikupljaju pomoć, organizuju volontere, Informišu ljude gde mogu odneti pomoć.

JAZAS Niš

Prikupljaju pomoć, raspolažu sa 15-ak volontera spremnih za rad.

JAZAS Novi Sad

Prikupljaju pomoć, tim volontera mobiliše ljude u okruženju i obaveštava ih o akcijama koje su u toku, raspolažu volonterima, štandovima i kancelarijama.

Narodni parlament Leskovac

Skupljaju pomoć, nameravaju da preusmere akcije iz “Mladi su zakon” ka pomoći ugroženima;  spremni da volonterski pomažu u koordinaciji sa drugim organizacijama iz Leskovca.

Udruženje Naša kuća

Organizacija se bavi osobama sa teškoćama u razvoju i mogu da pruže pomoć kroz organizovanje radionice sa osobama i njihovim porodicana, pružanje psiho-socijalne pomoći roditeljima, s obzirom da imaju sopstveno vozilo u mogućnosti su da te osobe i dovoze ih i odvoze sa radionica, a takođe mogu da razvezu pomoć gde je potrebna (na teritoriji Beograda).

Nezavisno udruženje novinara Srbije NUNS

Šalju novčanu pomoć novinarima sa ugroženih područja;  izrađuju bazu podataka o novinarima i medijima sa ugroženih područja; nakon završetka poplava  organizovće pružanje pomoći novinarima i medijskim kućama; rade na povezivanju sa međunarodnim novinarskim udruženjima u cilju obezbeđivanja pomoći.

LOKALNA AGENDA 21 ZA KOSTOLAC

Nude  volontere /stručnjake (Hidroinženjeri, inženjeri, biolozi, hidrobiiolozi, rudari, mašinski inženjeri, bageristi, buldožeristi).

Prijatelji Brodareva

Pokrenuli prikupljanje pomoći za ugrožena podrućja i pozvali građane preko društvenih mreža da se odazovu pozivu.

Omladinski kreativni centar Jagodina

Organizovali volontere koji sarađuju sa Crvenom krstom. Rade na prikupljanju i distribuciji pomoci, u kontaktu su sa velikim brojem ljudi i organizacija na terenu; započeli pripreme za dane posle.

Udruženje Romkinja Osvit, Niš

Na račun Vlade uplatili određena sredstva za pomoć porodicama koje su ugrožene poplavama; u svakom slucaju nude podršku.

Udruženje za reviziju pristupačnosti

Okupili više organizacija koje se bave podrškom osobama sa invaliditetom: CRID, COD, SPIKS (Savez paraplegičara i kvadrplegičara Srbije), Kancelarija za osobe sa invaliditetom Zvezdara, ATSZJ (Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika), CIL. Mogu da pomognu iskustvom u radu sa OSI i organizovanju pomoći iz drugih udruženja po Srbiji sa kojima sarađuju. ATSZJ su stavile na raspolaganje svoje mobilne telefone ukoliko je u prihvatnim centrima potrebna pomoć u komunikaciji sa gluvim i nagluvim osobama.

Viktimološko društvo Srbije

Pruža psihosocijalnu podršku ugroženima od poplava, njihovim porodicama kao i osobama koje su bile angažovane u spasavanju.

Volonteri Sportskog saveza Srbije

Nude volontere za rad u svim oblastima i tim obučen i iskusan za koordinaciju volontera, nabavke,odnose sa medijima i sve drugo što se može tražiti na jednoj akciji. Na raspolaganju u 3 smene, 24/7.

Volonterska organizacija Svilajnac – VOS

Imaju volontere za pružanje pomoći u prihvatilištu.

Zaječarska inicijativa

Prikupljaju pomoć u Omladinskom centru.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)

KOMS je u saradnji sa organizacijom Out of the box International inicirao ad hoc akciju informisanja evropskih medija i organizacija o vanrednoj situaciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini sa ciljem podrške mobilizaciji pomoći iz inostranstva.

KOMS je u koordinaciji sa MOS, NAPOR i AKZM pokrenuo inicijativu na nivou Srbije za formiranje baze volontera/ki za buduće radne akcije koje će uslediti, kao i za prikupljanje pomoći od strane organizacija mladih i za mlade i kancelarija za mlade u Srbiji.

KOMS je inicirao mobilizaciju podrške iz inostranstva obrativši se evropskim medijiima i organizacijama mladih i za mlade u Evropi, koju je podržao Evropski forum mladih a odziv je veći iz dana u dan.

KOMS asistira u organizaciji pružanja prve psihološke pomoći Savezu društva psihoterapeuta Srbije u smislu prikupljanja prijava volontera-psihologa, dalje obrade spiskova i diseminacije raspoloživih resursa u ovom kontekstu.

KOMS je prikupio infomracije o aktivnostima velikog broja svojih članica koje se nalaze na www.udruzeni.org.

 

Beogradska otvorena škola (BOŠ)
BOŠ organizuje prikupljanje humanitarne pomoći za ugroženo stanovništvo. Konzerviranu hranu, vodu, odeću, higijenske proizvode i ostale potrepštine za ugrožene u poplavama možete doneti svakoga dana u Beogradsku otvorenu školu (Masarikova 5, 16. sprat Beograđanke) od 10 do 22 sata.

BOŠ je takođe oformio tim volontera koji će preko veb sajta i društvenih mreža informisati građane.

GEJ STREJT ALIJANSA (GSA)

GSA je uputila apel svim LGBT osobama i građanima Srbije da pomognu novčanom uplatom na račune državnih organa namenjenih u tu svrhu ili slanjem SMS poruka na broj 1003 u skladu sa svojim mogućnostima. Takođe, GSA u svojim kancelarijama prikuplja materijalnu pomoć u odeći, hrani, sredstvima za higijenu, flaširanoj vodi i drugim stvarima koje su u ovom trenutku najpotrebnije. Ovom apelu su se pridružile i LGBT organizacije: Društvo LGBT Novi Sad, Labris, IDAHO Beograd, Hestija, Siguran puls mladih.

AS CENTAR

AS Centar svakoga dana od 11:00 časova do 19:00 časova organizuje humanitarnu akciju, prikupljanja i distribucije prikupljene pomoći u centre na teritoriji grada Beograda i Srbije. Pomoć se može dostaviti na adresu Svetogorska 18 (dvorišna zgrada).

OSMEH NA DAR

Fondacija “Osmeh na dar” se aktivno uključila u akciju pomoći ugroženim licima pogođenim poplavama. Neophodne stvari u vidu dečije garderobe, igračaka kao i hrane i higijene danas su odnešene u halu 11 Beogradskog sajma. Aktivisti su na terenu u Beogradu i pomažu u centrima za prihvat evakuisanih lica, ali i na terenu širom Srbije. Pomoć ugroženima možete uplatiti i na račune Fondacije Osmeh na dar koja će uplaćena sredstva preusmeriti tamo gde je najpotrebnije.

Udruženje novinara Srbije (UNS)

Udruženje novinara Srbije zajedno sa tviterašima Mirjanom Vladisavljević, Milenom Milojević i Lukom Matićem organizuje humanitarnu akciju prikupljanja odeće i hrane za ugrožene u poplavama. Akcija prikupljanja odeće i konzervirane hrane „Humanost na delu“ održava se od 17. maja, a pomoć se može ostaviti svakog dana od 09 do 21 časova u prostorijama Udruženja novinara Srbije, Resavska 28/I. Humanitarna akcija pokrenuta je na društvenoj mreži Twitter pod oznakom #HumanostNaDelu.

FENIKS, NADA ZA ŽIVOTINJE, LINK

Udruženja su apelovala na nadležne da se hitno razmotri mogućnost da se uz minimalnu logistiku koju državna uprava može da obezbedi i koordinaciju sa stručnim službama, tamo gde je to moguće, krene i sa organizovanim izvlačenjem životinja, pored pomoći i izvlačenja ljudi. Udruženja su spremna da učestvuju u koordinaciji aktivnosti.

TRAG

Fondacija Trag će sve donacije koje stignu na njihov račun za Opštu podršku preusmeriti na podršku rehabilitaciji i rekonstruckciji pogođenih zajednica.

Evropski omladinski centar

Evropski omladinski centar je pokrenuo skupljanje svih potrepstina u svojim kancelarijama. Takođe, svi koji uzmu Evropsku omladinsku karticu doniraju celokupnu članarinu za pomoć ugroženima. Volonteri su na terenu i pomažu.

SRCE

Centar “Srce” koji se bavi emotivnom podrškom stavlja svoje volonteri na raspolaganje putem maila, chata, telefona ili lično na terenu.

Unija srednjoškolaca Srbije

Unija srednjoškolaca Srbije organizovala je sakupljanje pomoći za žrtve poplave.

KC REX

KC REX je organizovao prikupljanje pomoć za žrtve poplave.

Centar za interaktivnu pedagogiju

Centar za interaktivnu pedagogiju nudi psihološku pomoć za žrtve poplave.

Evropski pokret u Srbiji

EpuS-ovi volonteri su na terenu i skupljaju pomoć od 16. maja i kordiniraju mala mesta u okolini Niša do Kraljeva, Jagodine, Despotovca, Rekovca. Takođe su uputili apele međunarodnoj zajednici.

Novosadski humanitarni centar

NHCS je započeo prikupljanje humanitarne pomoći i nastaviće sve dok za time ima potreba. Do 31.5. prikupljeno je 40.220 dinara. Prvi kontigent pomoći u hrani, higijeni, odeći i obući otpremili su za Rumu. Takođe su poslali pakete pomoći u Sremsku Mitrovicu, Krupanj, Smederevsku Palanku, Paraćin, Veliku Planu i Obrenovac. Poslata je pomoć  Paraćinu preko NS SOS TIMA i Visoke poslovne škole, koji su slali volontere na akciju čišćenja. Donirali su pomoć i Udruženju Roma iz Velike Plane, ali i dvema romskim porodicama u Novom Sadu čije su kuće oštećene i popvljene. Njihovi volonteri su obučeni i spremni da pružaju psihološku pomoć ugroženim pojedincima i porodicama.

Pomoć deci

Ova organizacija radi na prikupljanju i distribuciji pomoći, a takođe su započeli sa pripremom za dane posle.

Dijalog Valjevo

Ova organizacija u Valjevu prikupljaju pomoć za Krupanj i Ub.

OKO (Organizacija kreativnog okupljanja)

OKO u prostorijama Kancelarije za mlade Palilula u Beogradu, Cvijićeva 112 skuplja pomoć (pre svega, sredstva za ličnu higijenu) za pogodjene poplavama.

Creativia i Kancelarija za mlade Kikinda

Ove organizacije će u sredu 21. maja od 10 do 18 sati organizovati akciju prikupljanja pomoći za poplavljena područja u Kulturnom centru Kikinda.

Lice Ulice

Članovi tima Lice Ulice su svi pojedinačno volontirali i na razne načine pomagali u Beogradu i okolnim gradovima. Za dalju pomoć na raspolaganje stavljaju svoju organizacija koja ima veliku mrežu saradnika i volontera.

Udruženje Roditelj BGD

Udruženje RODITELJ će koordinirati prikupljanjem igračaka i edukativnih materijala koji će biti distribuirani po prihvatnim centrima za decu i opremu dečjih kutaka.

Asocijacija Duga, Šabac

Timovi Asocijacije DUGA u Šapcu i Valjevu, bili su na raspolaganju kriznim štabovima. Na raspolaganje su stavili ljudstvo i mobilnu medicinsku jedinicu, kojom se prevozi sve što je potrebno. Delovaće na terenu u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu a takođe će se uključiti u sanaciju terena nakon što se poplave povuku.

 

Volonterski centar Vojvodine (VCV)

VCV stavlja na raspolaganje svoje resurse i pružaju pomoć pri organizovanja akcija u koje bi se uključili domaći i strani volonteri. Volonteri bi mogli da se angažuju na različitim tipovima poslova, od rada sa ljudima u prihvatnim centrima, preko otklanjanja smeća, pomoći starima, deci, životinjama, renoviranju poplavom oštećenih objekata…

 

PRAXIS

Praxis je angažovao dva mobilna tima u Beogradu i Kraljevu na prikupljanju i raspodeli humanitarne pomoći.Takođe su u svakodnevnom kontaktu sa romskim naseljima a nakon poplava nudiće pomoć građanima u obezbeđivanju ličnih dokumenata iz ugroženih područja.

Proaktiv Niš

Proaktiv sakupljaju pomoć u koordinaciji sa drugim organizacijama iz Niša. Na raspolaganje su stavili njihove prostorije i tri tablet računara.

ROCD Mali Princ

Mali Princ organizuje prikupljanje i distribuciju pomoći.

Studentska unija Srbije (SUS)

SUS u koordinaciji sa Crvenim krstom i kriznim štabovima usmeravaju volontere tamo gde je njihova pomoć potrebna. Takođe skupljaju prijave svih zainteresovanih za volontiranje a do sada su sakupili oko 1200 prijava.

Svetionik Loznica

Volonteri Svetionika pomažu na terenu u Loznici a takođe će mobilisati omladince za akcije renoviranja, čišćenja i sl.

Srbija u pokretu

Prikupljanje i distribucija pomoći u Beogradu.

Timočki Omladinski Centar (TOC)

TOC je angažovan na sakupljanju pomoć u Zaječaru zajedno sa Crvenim krstom.

Ubski omladinski klub

Volonteri omladinskog kluba bili su angažovani od samog početka poplava, a devojke pomažu u školama i drugim prihvatnim centrima.

Udruženje RODITELJ Novi Sad

Prikupljanje i slanje humanitarne pomoći i peska.

 

Akademija nacionalnog razvoja, Beograd

Prikujpljanje pomoći u hrani i vodi, uputili poziv saradnicima i donatorima iz inostranstva za uplatu sredstava, imaju na raspolaganju volontere koji se kasnije mogu angažovati.

Balkan IDEA

Prikupljaju pomoći (hranu, higijenski materijal, odeću, vodu);  nude pomoć volontera na terenu oko saniranja posledica poplava.

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih- CEDEM

Okupili studenta koji dopremaju prikupljenu pomoć u poplavljena područja; prikupljaju pomoći u svojim prostorijama.

Centar za ljudska prava – Niš

Donirao garderobu, hranu, vodu.

Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR

Uputili poziv kolegama i saradnicima da se pridruže akciji koja je započela i sa svojih ličnih i/ili poslovnih e-mail adresa pošalju Google-u mejl u prilogu, na e-mail adresu: proposals@google.com, subject: Serbia, Bosnia and Croatia need help!

Centar za razvoj civilnih resursa

Donirali vodou, sokove, higijenski materijal.

Centar Živeti uspravno, Novi Sad

Sakupili i distribuirali pakete vode.

Društvo za akademski razvoj

Društvo za akademski razvoj skuplja i deli punjače za mobilne telefone. Pošto su sve donacije potekle od građana ili firmi, statistiku su učinili javnom i možese naći na http://dar.org.rs/sample-page/akcija-budi-dostupan/.

Edukativni centar Knjaževac

Aktivno uključeni u pomoć ugroženim područijima, okupljaju i šalju na teren volontere i logostičku pomoć, volontere šalju na krizne lokacijie (60-70 osoba koji su na terenu); oformili su krizni štab i sarađuju sa Crvenim krstom i ostalim organizacijama. Sakupili su i poslali u evakuacione centre vodu, hranu i odeći.

Ekološko društvo Dragačevo – Guča i Udruženje poljoprivrednika Dragačeva – Guča

Članovi Ekološkog društva Dragačevo i Udruženja poljoprivrednika Dragačeva su uključeni u sakupljanje pomoći za ugrožena područja, kojkima i Opština Lučani pripada.

ELSA

Od participacije za pravničku konferenciju doniraće 600e za pomoć ugroženima. Stoje na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i saradnje.

FORCA Požega

Organizovali  volontere za radove na terenu, volontere za prikupljanje humanitarne pomoći i volontere za promociju i rad na internet servisima – širenje informacija.

 

Gradsko udruženje cerebralne dečje paralize i srodnih neuro – mišićnih oboljenja, Niš

Organizovali volontere za pomoć ugroženim mestima, prijem ljudi, prikupljanje stvari; organizovani od strane asocijacije na nivou republike u saradnji sa Crvenim Krstom.

Građanske akcije “Lingva”

Napravili su bazu podataka koje su potrebe građana, nude volontere  i stručnjake različitih profila (psihologe, pravnike, lekare…). Imaju službeni auto, teretno vozilo (pikap) kojim mogu da prevoze pomoć.

Klub Teatar prijatelja, Prijepolje

Organizuju humanitarni koncert 29.05.2014.

K-town group

Nudimo pomioć volontera kao i svaku drugu logističku pomoć na terenu (šire područje varoši Kosjerić, a posebno sela Seča Reka, Paramun, Varda i Godečevo.

KUD Jokai

Organizovani u prikuplanju novca i stvari.

Kulturni forum Sremska Mitrovica

Volonteri prikupljaju pomoć i pomažu u saniranju posledica.

Kulturno Društvo “Aranykapu Ada”

Učestvuju na festivalu dečijeg folklora za ugrozene u Obrenovcu. U subotu 24.maja u Molu će se održati prvi festival dečijeg folklora „IGROM I PESMOM KROZ POTISJE“ u organizaciji KUDA „Novak Radonić“ iz Mola, a uz podršku Lokalne samouprave opštine Ada. Cilj ovog festivala je da objedini u jednu celinu mesta Potiskog regiona od Novog Bečeja do Kanjiže. Važno je napomenuti da će ovaj festival imati humanitarni karakter, obzirom da će sav prihod od ulaznica, čija je cena 200 dinara, biti prosleđen ugroženima od poplava u Obrenovcu, prijateljima iz KUD-a „TENT“.

Kulturno informativni centar bugarske nacionalne manjine “Caribrod”

Organizovali volonteri i u saradnji sa Crvenim krstom rade na sakupljanje namirnica i odeće.

Kulturno-etnološki klub ISKON

Organizovali volontere i stanovništvo koje može da primi ugrožene porodice : smeštaj i hrana; prikupljaju humanitarne pomoći.

 

Udruženje Logos

U partnerstvu sa ekonomskom školom Pirot prikupljaju novac i pomoć za ugroženo stanovništvo. U mogućnosti su da ponude prevoz.

Novosadska novinarska škola

Donirali veće količine novčanih sredstva, hrane, higijenskog materijala.

Novosadski Humanitarni Centar

Organizovali prikupljanje odeće i hrane, organizovali volontere koji mogu da pomogmu u sanaciji štete.

Otvoreni klub – Niš

Organizovali su svoje volonteri, prikupljaju neophodnih stvari (veš, majice, čarape, peškiri), flaširana voda, sredstva za higijenu, slatkiše.

Otvoreni univerzitet Subotica

Uplatom sredstava u visini od stotinu hiljada dinara Otvoreni univerzitet Subotica se odmah u subotu, 17. maja, priključio akciji pomoći stanovništvu ugroženom od poplava. Zajedno sa zaposlenima Udruženja TERRA’S i Arhus centrom individualno je odnešen prvi kontigent obuće, odeće i hrane u Tehnički školu „Ivan Sarić“.

Udruženje Pirgos

Pomažu Crveni krst i vrše klasifikaciju  i distribuciju dopremljene pomoći.

Poslovno udruženje međunarodnih transportera

Organizovali prikupljanje sredstava na poseban račun udruženja koja će upaltiti na zvaničan žiro-račun Vlade. Nude prevoz sakuplenje pomoći po Srbiji kao i dopremanje iz inostranstva.

Proaktivna omladina Srbije

Organizovan je humanitarni koncert i svakodnevno se prikuplja pomoć za ugroženo stanovništvo.

Seoski prag Šabac

Volonteri svakodnevno prikupljaju pomoć za ugroženo stanovništvo.

SOS za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince

SOS za žene i decu žrtve nasilja u partnerstvu sa Društvom za edukaciju roma prikuplja garderobu za ugroženo stanovništvo.

Timočki klub

Udruženje u saradnji sa Crvenim krstom i voloneterima radi na prikupljanju humanitarne pomoći i sortiranju iste u Domu kuture- Knjaževac, svakog dana od 9-21.

Udruženje građana Zlatiborski krug

Volonteri u okviru Volonterskog socijalnog servisa za prikupljanje pomoći za ugrožebe opštine.

Udruženje PAAD

Prikuplja novcanu pomoc, garderobu i hranu za ugroženo stanovništvo.

Udruženje paraplegičara mačvanskog okruga

Vrše prikupljanje i distribuciju sredstava za higijenu.

Udruženje Prevent, Novi Sad

Sakupljaju humanitarnu pomoć i otpremaju u Sremsku Mitrovicu, Smedervsku Palanku i Paraćin, imaju svoj kombi koji nude na raspolaganje.

Udruženje Prostor

Imaju stručno osoblje (umetnici, art terapeute, psihologe, psihijatre, studente FIlozofskog fakulteta) koji su osposobljeni za organizovanje umetničkih radionica (art terapije) za decu i odrasle. Nude psihološku podršku.

Udruženje romskuh studenata

U saradnji sa Novosadskim univerzitetom, studentskim savezom i medicinskim fakultetom prikupljaju pomoć za ugroženo stanovništvo.

Udruženje samohranih majki, Niš

Organizovani kao punkt za prikupljanje pomoći, organizuju događaje i volonteri, aktivnosti koordiniraju sa Crvenim krstom.

Udruženje Viktorija

Nude psihosocijalnu podršku, prikupljju odeću i dobrovoljni prilog u novcu. Imaju 12 volontera koji su uvek uključeni u aktivnosti, formirali timove volontera koji pomažu na terenu.

UG Zlatiborski krug, Čajetina

Udruženje građana Zlatiborski krug od 16. maja organizuje prikupljanje pomoći za ugrožene od poplava.

Volonteri Volonterskog socijalnog servisa opštine Čajetina, koji funkcioniše u okviru Udruženja, dežuraju na punktu na Zlatiboru, a prikupljena pomoć se dostavlja Crvenom krstu Užica, sa kojima smo u neprekidnoj komunikaciji.

Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om

Prikuplja pomoć i distribuira je u prihvatne centre.

Urban In

Prikuplja novčanu pomoć za ugrožena područja.

 

Fond za humanitarno pravo

Upoređuje spiskove sa sajta www.nestsali.rs  sa spikovima evakuisanih koje vodi Crveni krst.

 

YUCOM

YUCOM je sakupio pomoć u igračkama, garderobi i hrani, direktno su je distribuirali većim prihvatnim centrima. Svakodnevno su u kontaktu sa bankama radi dobijanja informacija o naplati kredita za nekretnine, zemljište i mašine. Pružaće pravnu pomoć građanima.
Studentska unija Srbije 

U saradnji sa velikim brojem studentskih i omladinskih organizacija radi na okupljanju svih mladih dobre volje da pomognu koliko god je u njihovoj mogudnosti. Do sada je prijavljeno i angažovano više hiljada mladih ljudi, koji su se odazvali na poziv studentskih i omladinskih organizacija da se evidentiraju kao spremni da priteknu u pomod ugroženima ili pomognu na neki drugi način. Studentska unija Srbije je u komunikaciji i koordinaciji sa telima koja koordinišu aktivnosti pomodi i odbrane od poplava (Vojska, MUP, Crveni Krst, krizni štabovi, zdravstvene ustanove itd) i u kratkim vremenskim razmacima koordinira dobrovoljce na mesta gde je pomoć potrebna.

Omladinski kreativni centar – Jagodina

Je u akcijama koje se trenutno sprovode na nivou Opštine Jagodina uključio 20-tak svojih volontera i 10-tak omladinskih lidera koji intenzivno rade na različitim poslovima sanacije poplava koje su zahvatile Jagodinu i okolinu. Aktivnosti se realizuju u saradnji sa Crvenim krstom Jagodina, u koji svakodnevno pristižu najveće količine pomoći i odakle se dalje pomoć distribuira u najugroženija pordručja.

 

Građanski fond PANONIJA

Vodi mrežu OCD iz 9 gradova i u ogućnosti je da poveže mlade volontere kao podršku mladima[G1] .
Udruženje građana ĐURĐEVDAN

Prikupilo je i distribuiralo pomoć u stvarima, hrani, vodi
UG Zajedno Zajedno

Organizovalo je akciju  prikupljanja i distribucije pomoći.
Udruženje Ženski Prostor

Organizoizovalo je akciju prikupljanja i distribucije paketa pomoći Romima ugroženim poplavama i ponudilo im pomoć pri saniranju posledica.
Mladi istraživači Srbije

Na raspolaganju su da se angažu u upravljanju volonterima u okviru inicijative kriznog štaba okupljenog oko GI. U mogućnosti su da koordiniraju volonterske akcije sa obučenim kamp liderima i obuče nove volonterske koordnatore za kratko vreme. Takođe, mogu da učestvuju u proceni i organizovanju posla na nacionalnom nivou. U međuvremenu, organizuju se za obnovu i rekonstrukciji posle sanacije od poplava kroz volonterske kampove. Već planirani kampovi će imati drugačiju. Mogu da regrutuju volontere različitog profila za konkretne aktivnosti.
Novosadski humanitarni centar

Prikupli su materijalna pomoć u hrani i higijenskim sredstvima za ugrožener. NSHC ima osoblje sa iskustvom u organizaciji i podeli humanitarne pomoći, kao i volontere koji pružaju psihološku pomoć i podršku (psiholozi, psihoterapeuti). Posetili su Krupanj i Smederevsku Palanku, gde su potrebe za svakom vrstom pomoći velike
Udruženje “Stav +” Subotica

Priključili se prikupljanju donacija za najugroženije od poplava.
Zahvaljujući stranom donatoru, Globalnom fondu za decu iz SAD, iz čijih sredstava je kupljena donacija u robi za bebe, volonteri i osobe koje žive sa HIV-om u okviru članstva Udruženja „Stav +“ će donirati Crvenom Krstu Subotica raznu opremu za decu i mlade. Donacija se sastoji od neophodnih higijenskih, prehrambenih i drugih paketa za bebe i decu. Udruženje „Stav +“ će i dalje u skladu sa svojim mogućnostima podržavati sve humanirane aktivnosti koje imaju za cilj da pomognu onima kojima je to najpotrebnije.

Vojvođanski građanski centar, Novi Sad

Od petka, 16. maja, sakuplja humanitarnu pomoć koju  potom prosleđuje na Medicinski fakultet i u Veliki rit. Organizacija poseduje kapacitet za skladištenje humanitrne pomoći i ima mrežu volontera koje po potrebi može angažovati.
Takođe, odražava dobru komunikaciju sa drugim organizacijama koje su radile na angažovanju volontera i prikupljanju pomoći u Novom Sadu. Organizacija ima sposobnost brzog širenja bitnih informacija putem svojim profila na društvenim mrežama, i preko privatnih kontakata.
Organizacija raspolaže sa dvoje ljudi osposobljenih za stručno pružanje hitne medicinske pomoći,
sa profesionalnim fotoreporterom, a postoji i mogućnost mobilisanja tri automobila za hitne situacije.
NALED

Uputio poziv članovima, partnerima iz zemlje i regiona, predstavnicima međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i dijaspore,da se pridružite u akciji prikupljanja materijalne i novčane pomoći za opravak opština i gradova koji su pogođeni poplavama u Srbiji. Članovi NALED-a i kompanije iz Upravnog odbora su robnim i novčanim donacijama pomogli najugroženijim lokalnim samoupravama. Izvršna kancelarija NALED-a, pripremila je presek stanja u ugroženim područjima i vrsti pomoći koja je prevashodno potrebna (presek potrebne pomoći po opštinama možete preuzeti ovde)
MODS Mreža organizacija za decu Srbije

prikupljaju pomoć za decu iz poplavljenih područja. Članice MODSa  prikupljaju igračke (ne plišane), edukativni i didaktički materijal, knjige za decu, sredstva za ličnu higijenu, konzerviranu hranu, garderobu (veš, majice, čarape, peškiri), flaširanu voda, slatkiše, vrše pripreme za prihvat ljudi koji su evakuisani, i pružaju psihosocijalnu podršku za decu i odrasle, koordinacija sa drugim OCD

Centar za prava deteta, Beograd

Centar za prava deteta uključio se u prikupljanje pomoći za decu smeštenu u prihvatnim centrima. Na osnovu procenjenih potreba opredelili su se za prikupljanje didaktičkog materijala i dosadašnja pomoć je direktno dostavljena prihvatnom centru u hotelu Slavija. Takođe, deo materijala je dostavljen i Udruženju „Roditelj“ koje prikupljena sredstva na dnevnoj bazi distribuira direktno prihvatnim centrima, gde je to potrebno. S obzirom na to da je deci u prihvatnim centrima pored urgentnih stvari neophodan i materijal za igru, kao i održavanje planiranih radionica sa njima, Centar namerava da nastavi sa prikupljanjem pomoći.
Udruženje Pomoć deci, Beograd

Prikuplja didaktički materijal (olovke, bojice, blokove, knjige…), higijenski materijal i finansijska sredstva
Prijatelji dece Srbije, Beograd

Prikuplja igračke, knjige za decu, industrijski pakovane slatkiše.

Centar za proizvodnju znanja i veština, Novi Sad

Prikuplja igračke (ne plišane), edukativni materijal, higijenske pakete, za stanovnike Velikog rita (zasad). Vrše pripreme za prihvat ljudi koji dolaze van Novog Sada. Pružaju psihosocijalnu podršku za decu i odrasle. Sve aktivnosti koordiniraju sa drugim OCD u Novom Sadu.

Otvoreni klub Niš

Prikuplja garderobu (veš, majice, čarape, peškiri), flaširanu vodu, sredstva za higijenu, slatkišu. Organizovali humanitarnu akciju u ponedeljak, 19. maj u Velikoj sali bioskopa “Kupina” Niš.

Užički centar za prava deteta

Prikuplja sredstva za higijenu i konzerviranu hranu, 20. maj organizovao humanitarnu akciju na Velikoj sceni gradskog kulturnog centra.

Udruženje Stablo Kragujevac

Udruženje građana Romsko-srpskog prijateljstva “Stablo” i udruženja građana sa teritorije grada Kragujevca prikupljaju pomoć ugroženim stanovnicima Smederevske Palanke i Svilajnca.
Grupa za decu i mlade Indigo, Niš

Sakuplja igračke (ne plišane) i edukativni materijal za decu.

Udruženje OSI Beograd

Udruženje OSI Beograd želi da se uključi u mrežu pomoći I ujedno pomogne organizovanju i pružanju bilo koje vrste pomoci ugroženima od poplava.

 
Udruženje “NARODNI PARLAMENT” Leskovac
Organizovali su prikupljanje sredstava na štandu organizovanom u Leskovcu 24.5.14, kao i sa karaoke žurku, a sve u cilju prikupljanja humanitarne pomoći.

 
Foto klub „Leskovac“

Foto klub „Leskovac“ je u proteklom periodu putem mejla i na društvenim mrežama obavestio svoje donatore, partnere i saradnike iz zemlje i inostranstva o nesreći koja je zadesila Srbiju i o pomoći koja je potrebna, kao i načine na koji mogu da uplate sredstva za pomoć. Takođe je organizovano prikupljanje i sortiranje pomoći u prostorijama Foto kluba. Prikupljena pomoć je dostavljana centralnom magacinu, organizovanom od strane grada Leskovca, a potom distribuirana, shodno potrebama ugroženih područija.

Fondacija Centar za demokratiju

Fondacija Centar za demokratiju je uplatila na račun Vlade Srbije novčana sredstva. U saradnji sa partnerima širom Srbije prikupljamo pomoć i prevoze do ugroženih područja. CDF sa partnerima iz koalicije Crno na belo prikuplja pomoć i doprema je do ugroženih područja. Povezali su se akcijom Udruženi za Srbiju koja im je obezbedila logističku podršku za ove aktivnosti. Njihovi online resursi (online zajednica od oko 20 000 ljudi) će privremeno biti u službi ovih događaja i prenosiće važne informacije. CDF je donirala i novčana sredstva, a ustupila je i svoje računare za potrebe vođenja kampanje Udruženih na društvenim mrežama


Udruženje građana „Snaga prijateljstva“ – Amity

Udruženje građana „ Snaga prijateljstva“ – Amity uz podršku UNHCR-a, a u partnerstvu sa Novosadskim humanitarnim centrom iz Novog Sada i Udruženjem Sigma Plus iz Niša, realizuje program „Mreža mobilnih timova za pomoć najugroženijim pojedincima“ iz izbegličke i interno raseljeničke populacije. Programom je angažovano 46 profesionalaca (socijalni radnici, psiholozi, lekari), koji pružaju podršku najugroženijim pojedincima i porodicama iz ove populacije. U ovom periodu pružena je psihološka ali i informativna podrška u prihvatilištima. Gerontološkom centru u Mladenovcu UNHCR je donirao 100 kompletnih posteljina i 100 peškira. Pored ove pomoći, dodatno se angažuju oko pribavljanja pomoći. Saradnici su takođe vanredno obišli 21 opštinu.

Trag fondacija

Trag fondacija je preusmerila namenu svog računa za “opštu podršku” u svrhe donacija za rehabilitaciju i rekonstrukciju pogođenih zajednica. Uplatili su donacije kao podršku akcijama organizacija. Donacije su uplatili organizaciji “Iskra” iz Loznice, za nabavku motornih pumpi za dezinfekciju, organizaciji “Jerinin grad” iz Grabovca kod Trstenika, za nabavku lopata, rukavica, čizama i ručnih kolica, organizaciji “Asocijacija Duga” iz Šapca, za kupovinu goriva, humanitarnih paketa kao i distribuciju pomoći do nepristupačnih mesta, biciklističko-ekološkom društvu „ECOBIKE“ iz Krupnja za nabavku lopata, rukavica i čizama. Redovno prave preseke svog računa i raspoređuju pomoć gde je neophodno.

No Comments

Post A Comment